Techninė žaidimo aikštelių priežiūra

 

 

Žaidimo aikštelės darželiuose yra svarbi vaiko gyvenimo dalis. Skirtingos žaidimų erdvės kryptingai veikia jo ugdymo procesą: skatina fizinį, emocinį, socialinį aktyvumą, gerina gyvenimo kokybę. Aktyvūs ir džiugūs vaikai – laimingos visuomenės pagrindas. Netrukus įsigalios LR Sveikatos ministerijos 2015-10-30 įsakymas V-1208 dėl Higienos normų HN 131:2015- žaidimo aikštelių sertifikavimo. Daugelį darželio vadovų neramina kylanti nežinomybė: nuo ko pradėti, kaip pasiruošti konktrolei, kur rasti tinkamus specialistus?

Esame įmonė, kuri žaidimų aikštelių projektavimu ir montavimu užsiima nuo 2003 metų. Galime Jums padėti ne tik pasiruošti žaidimo aikštelių kontrolei, bet ir nuolat prižiūrėti visą lauko žaidimų įrangą jūsų darželyje.

Kodėl tinkamai įrengti ir prižiūrėti žaidimų aikšteles yra svarbu? Nuolat tikrinama ir tinkamai prižiūrima aikštelė – vaikų saugumo garantas. Be to, techniškai tvarkinga įranga lėčiau dėvisi. Prižiūrimų senų aikštelių keisti naujomis tiesiog nebūtina. Vaikų traumos bei nauji įrenginiai dažnai sąlygoja papildomas išlaidas. Jų galima išvengti – tačiau kaip?

Pirma, rengiant įdomias, tačiau saugias žaidimų aikšteles. Antra, laiku pastebėjus nedidelius trūkumus. Ilgametė patirtis rodo, kad net mažo varžtelio trūkumas gali nepataisomai išbalansuoti visą konstrukcinę sistemą – sugadinami konstrukciniai mazgai, didesnės ir sudėtingos detalės, plokštės. Net ir menkus defektus turinčios aikštelės gali tapti nesaugios.  

KĄ REIKĖTŲ PADARYTI PIRMIAUSIA?  

A. Atlikti lauko įrenginių auditą, paruošti dokumentaciją: kiekvieno įrenginio brėžinius ir montavimo instrukcijas, paženklinti kiekvieną įrenginį, sukurti periodinės ir funkcinės kontrolės darbų žurnalus.

B. Rasti ir pasirašyti sutartį dėl techninės žaidimo aikštelių priežiūros.

C. Paskirti vieną už kasdienę aikštelių priežiūrą atsakingą darbuotoją ir jį apmokyti.

KAS YRA PIRMOJI METINĖ KONTROLĖ?

Pirmosios metinės kontrolės metu:

 • tikrinama žaidimo aikštelės įrangos saugumo ir montavimo dokumentacija

 • atliekamas aikštelės aplinkos rizikos vertinimas

 • tikrinamas aikštelės ir atskirų įrenginių (sūpynių, smėlio dėžių ir t.t.) ženklinimas

 • atliekamas sumontuotos aikštelės įrangos ir dangos atitikimo HN, standartams ir rizikos vertinimas

Kontrolės metu bus tikrinami:

 • Įrangos techninė dokumentacija (žaidimų aikštelės projektas, techniniai brėžiniai ir t.t.)

 • Įrangos gamintojo pateiktas sertifikatas dėl įrangos atitikties standartui LST EN 1176:2008

 • Įrangos gamintojo surinkimo, techninės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos

 • Įrangos periodinės kontrolės žurnalas (pildo aikštelės savininko darbuotojas)

 • Įrangos funkcinės kontrolės žurnalas (pildo techninės priežiūros įmonė)

 • Įrangos metinės kontrolės žurnalas (pildo akredituotos įstaigos atstovas)

 • Įrangos remonto darbų ir pakeitimų registracijos žurnalas (remontą atliekanti įmonė)

 • Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas (pildo aikštelės savininko darbuotojas)

 • Kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti reikalaujami priklausomai nuo įrangos

Aplinkos vertinimo metu bus tikrinama:

 • Atstumai iki šalia ęsančių objektų (medžių, tvoros, gatvės, kelių ir kitų)

 • Aikštelės aptvėrimas, varteliai. Suoliukai ir šiukšliadėžės, jų atstumas iki tvoros ir t.t.

 • Nustatomi pavojingi objektai aikštelėje – papildomi aiktelės įrenginiai, medžiai, krūmai, šaknys, akmenys, duobės, dangos lygumas, dangos kliūtys ir t.t.

 • Aikštelės dangos atitiktis standarto reikalavimams. Dangos tipas ir storis turi atitikti sumontuotos įrangos kritinio kritimo aukščio parametrus.

 • Atstumai tarp vaikų aikštelės įrenginių, laisvo judėjimo ir kritimo zonos.

 

KAIP PASIRUOŠTI PIRMAJAI INSPEKCIJAI?

 

Norėdami padėti klientams tinkamai pasiruošti pirmajai inspekcijai, siūlome pasinaudoti mūsų paslaugų paketais (A, B, C) Pastarieji jums padės sutaupyti laiko bei išvengti nenumatytų išlaidų.

 

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas galie gauti kreipdamiesi el. paštu:

karstykles1@gmail.com

zutautofirma@gmail.com

Į visus Jūsų klausimus maloniai atsakysime telefonu 8 616 80998

 

Pagarbiai

Tomas Žutautas, architektas-kostruktorius, direktorius